Archief van het Nijmeegs Stadstheater

Personages van het toneelstuk


"Maak van het Bos geen Mos"

 

Juffrouw Ratelbout wordt gespeeld door: Roos Ramakers

Juffrouw Ratelbout is geen deftige, maar meer een arrogante en uit zich vaak zeer uit de hoogte... en ze is ook nog een...
Ja, dat is zij allemaal.
Zij is namelijk een chique personage.
Ze overheerst alles om zich heen.
Iedereen ziet zij als haar mindere. En dat laat zij dan ook graag duidelijk weten. En wie zich daaraan niet houdt.......!
Soms is deze Ratelende locomotief, overdreven aardig en kan zij zelfs eenieder aan 'haar' wil.........
Over het algemeen bedoelt zij het, NIET goed met de mensen.
Ja zij wilt het best wel goed bedoelen hoor, maar dan moeten de mensen wel met geld over de brug komen. En haar persoonlijke voorkeur gaat dan ook naar, diamanten, zilver en goudstaven.
Juffrouw ratelbout heeft een zekere manier van lopen, dat je denkt; kijkt dat mens is verwaand doen.
Zij loopt met mooie kleine pasjes, alsof zij een te strakke jurk draagt, die haar belemmerd normaal te kunnen lopen.
Haar gezicht staat vaak op onweer. En soms komt het hemelse geweld er met bakken uit. Wanneer dat gebeurt, nou, ga dan maar aan de kant, hoor!
Haar wil is nu eenmaal "De Wet!" ............en als je met de Wet in het gedrang komt, nou, maak dan je borst maar nat.
Zij behandeld haar dienstmeisje Bo met veel strengheid en tucht. Ratelbout heeft alle troeven in de hand, want als Bo niet doet wat zij zegt, krijgen de vader en moeder van Bo niet te eten van dat ONMENS!
De ouders van Bo zijn helaas afhankelijk van het eten van deze OERVROUW uit het ikke ikke tijdperk!!

Het Meisje Bo wordt gespeeld door: Femke Pijnappel

Bo is een meisje dat luistert naar haar tante... uh TANTE??!! Ho, ho, een kleine, nou zeg maar gerust, dat dit een GROTE GROVE vergissing is!!
Nee, Juffrouw Ratelbout is 'zeer- zeker- niet' de tante van Bo.
Nee, het zit zo; Bo helpt haar in het huishouden en krijgt daar dan eten voor in de plaats.
En op die manier hoeven haar vader en moeder ook niet te hongeren.
Vraag me niet hoe het kan, maar zo is 't nu eenmaal in dit verhaal.
Ha- fijn, Bo doet haar best, en meer dan dat, ze doet gedwee wat Juffrouw Ratelbout haar opdraagt.
Het is beslist geen pretje, want het arme meisje moet hard werken.
Bo is een lieflijk meisje, dat voor eenieder zal klaarstaan, als men iets van haar gedaan wilt hebben.
Ze verlangd zo erg naar een beetje liefde en vriendelijkheid, dat ze soms moet huilen.
Soms loopt ze met gebogen hoofd en kijkt verdrietig naar de grond.
Met haar zachte karakter en snoezig stemmetje en warme glimlach, kan zij toch, niets goed doen bij de drilsoldaat, Juffrouw Ratelbout.
En toch zal het geluk met haar zijn, ondanks de ijzige, grillige Noordpoolvrouw, die nog nooit van toegeven heeft gehoord... ...en zal Bo vrienden hebben met hen, die hun eigen ingeslagen 'WEG,' voor de vriendschap met Bo, wat graag willen ruilen.

Doortje wordt gespeeld door: Camille Thijsen

Het onnozeltje?
Ja!
Speelt zij dat?
Jazeker!!
Doortje speelt een, wat je noemt een geraffineerd toneelspelletje. En geloof me, binnen een toneelstuk in je eigen rol toneelspelen, is uitzonderlijk lastig, omdat je dan speelt, wat een ander denkt, dat je speelt en toch is dat niet 'echt' zo......uuuh.
Zo, nu begrijp ik er zelf bijna niets meer van, zeg!
Uuuuuhh....Ja- wel, toch klopt 't hoor.
Maargoed, Doortje moet dus iedereen om de tuin leiden, wil zij datgene bereiken, wat zij wil bereiken.
Dit heeft meer weg van een rebus, dan van een personagebeschrijving, ha ha.
Doortje lijkt een domoortje, maar is in werkelijkheid een slimoortje.
Toch speelt zij de rol van Doortje, het simpele zieltje, heel goed.
Ze is lachwekkend.
Zij draait wat verlegen haar hoofd, terwijl zij naar haar schoenen kijkt.
Zij komt heel eerlijk over. Alles wat zij zegt, speelt zij uit.
Soms struikelt ze over een takje en dreigt te vallen.
Ook weet zij Floorke, -haar beste vriendin- het naar de zin te maken, zonder dat zij zichzelf, niet kwetst. Want Floorke is nou niet bepaald zo'n uiterst vervaarlijke drilcommandant als Juffrouw Ratelbout, maar echt aardig is zij niet voor haar beste vriendin, Doortje.

Floorke wordt gespeeld door: Maike Abbink

Floorke is een bazig meiske.
Ze weet van aanpakken. Dat wil zeggen, ze denk dat ze zelf een geboren leider is, maar daar komt ze later nog wel achter, dat er meer voor nodig is dan een grote mond alleen!
Wel beseft ze later dat de anderen gelijk hebben. Dieren horen in het bos. Mensen mogen er ook wel komen, maar horen zich aan te passen, daar waar zij zijn.
Floorke is behoorlijk geïrriteerd, omdat die niksnut van een Doortje de helft niet verstaat, van- wat zij tegen haar zegt.
Ze stampt meer, dan dat ze gewoon loopt. Als een echte bouwvakker loopt ze.
Ze kijkt vaak wanhopig naar Doortje en schud daarbij haar hoofd, omdat Doortje haar steeds verkeerd verstaat.
Eigenlijk wilt zij maar een ding, de weg van Hot naar Her aanleggen.
Als een boer met lieslaarzen, baggert ze voor Doortje uit.
Altijd maar dat bedrukte gezicht.
Zucht na zucht.
Ze praat hard, alsof de bomen het ook moeten horen.

Kabouter Sprinky wordt gespeeld door: Niek Abbink

Een vrolijk manneke, Kabouter Sprinky.
Altijd is hij, of dansend, of springend te zien. De dieren zijn hem gewoond, want zij schrikken niet meer voor hem terug.
De blijde huppellaar is een lachende Kabouter, die het woord treurig, beslist niet kent.
Hij is de trouwe compagnon van Kabouter Klauter.
Nooit gaat hij van zijn zijde.
Een waggelende spring- in- 't- veld, zou je hem kunnen noemen. Alleen moet het dan, of waggelend, of springend genoemd worden. En dat geldt natuurlijk ook voor 't- veld. Want het zou dan eerder spring- in- 't- bos, moeten heten.
Kortom, deze, soms schaterende deugnie(k)t, is niet moe te krijgen.
Kabouter Sprinky is altijd in de weer met Knutselkarweitjes. Hij schijnt alles te kunnen maken.
Is iets kapot, bel Kabouter Sprinky, want die repareert 't tot slot.

Kabouter Klauter wordt gespeeld door: Daniel Abbink

Wat eigenaardig is hij zeker, maar kabouter Klauter is goudeerlijk.
Gedrongen en een weinig in elkaar gedoken waggelt hij door het bos. De put is zijn huis. Overigens ook dat van kabouter Sprinky.
Net als Kabouter Sprinky is Kabouter Klauter erg aardig en vriendelijk. Mits je natuurlijk geen boze bedoelingen hebt, met zijn prachtige bos. En dan de lieve diertjes die erin wonen niet te vergeten.
Hij is bevriend met al de dieren van het Elfen- Bos.
De witte en grijze Muisjes, de Eekhoorns met hun Slingerpluimstaarten, alsof het Slingerapen zijn, vanwege hun ellenlange staarten.
De Dassen, die hun grote staart kunnen gebruiken als deken, voor de koude winternachten.
De vele Herten en Reeën, die vaak over zijn put heen springen.
Familie Konijn, dat elk jaar met vele leden groeit.
De Ooienvaar, die de Kikkers hun leven spaart en voor hen eigen kroost zorgt.
Geweldige roofvogels, waaronder de Buizerd, Valk, Torenvalk en zelfs de Condor en de Maraboe, die op hun doortocht ieder jaar hier even aankomen, omdat zij hier een speciaal gevoel ervaren, zeggen ze ieder jaar.
Kabouter Klauter praat dan met al deze dieren.
Je moet weten dat iedere Kabouter, -helaas zijn er niet zoveel meer en niemand gelooft ook meer in ze- met alle dieren kunnen praten.
Kabouter Klauter heeft zijn naam te danken aan zijn krachtige korte armen en benen, die zo sterk zijn bij het klimmen, dat hij die naam heeft gekregen.
Het was de Elfenkoningin, die Kabouter Klauter de eer toe reikte voor honderden jaren terug. Toen leefde hier nog, in dit Heilige bosland een Elfenvolk.
Zij gaf hem die naam en vroeg of hij voor altijd het bos zou willen bewaken, zodat het Elfenvolk in de dieren zou kunnen voortleven. En als dank hiervoor zal hij het eeuwige leven hebben.
Ook had de Koningin onderin een waterput ruimtes voor Kabouter klauter laten graven, zodat hij een rustig en beschermd leven zou hebben onder de grond, mocht alles boven de grond een keer verdwijnen.
De elfenschat lag ook in een van de onderaardse kamers veilig opgeborgen.
Kabouter Sprinky, die overigens veel jonger in Kabouterjaren is dan Kabouter klauter, kwam op een dag op het pad van Kabouter Klauter en vanaf die dag zijn zij onafscheidelijk van elkaar.
Kabouter Klauter is wat ondeugend, maar net als Kabouter Sprinky, erg aardig en altijd vrolijk gestemd.
Hij bewaakt zijn put- huis net zo als het Heilige Land, waarin het staat...
...De grijze grabbelende billenknijper.